Pár slov úvodem...

V mém kroužku se děti seznámí s různými typy výtvarných technik. Budou pracovat nejen s papírem a barvami, ale vyzkouší si také práci s textíliemi, přírodními a recyklovanými materiály, aby mohli rozvíjet svojí fantazii, obrazotvornost, manuální zručnost a estetické cítění.

Při práci budu využívat postupů, které přispívají k rozvoji osobnosti, sebevědomí, harmonizaci a socializaci dítěte. Ráda bych se formou výtvarné hry zaměřila na podporu navazování vztahů, komunikaci, poznávání sebe i druhých, rozvoj tolerance a v neposlední řadě uvolnění napětí a relaxaci dítěte.

Toho, čím může malování, kreslení a další tvořivé činnosti obohatit vaše dítě je celá řada, ale hlavně doufám, že se mi s dětmi podaří, aby je naše společná práce bavila a aby jim zůstal krásný zážitek z tvoření.

V průběhu školního roku zásílám obrázky dětí do výtvarných soutěží a na závěr si uděláme společnou výstavu.

Kdo jsem...

Jmenuji se Helena Nedbalová, křtěná Magdalena a rozená Dvořáková. Se známými hudebními skladateli však nemám nic společného. Možná jen to, že jdu svojí cestou, dívám se kolem a léčím se krásou.

Ráda spojuji přírodní materiály a hledám soulad v kontrastu.

Miluji prastará řemesla a odívám je do nového hávu.

Původně jsem keramička, ale ta žena ve mě inklinuje spíše k věcem, se kterými se může více pomazlit... ozdobit... hýčkat.

Jsem ráda, že to nyní mohu sdílet s Vámi.

Až se potkáme, možná si budeme rozumět.

Těším se a vítám vás.

© 2015 Pavla Kranlová